تازه های سایت
خانه » کافه کتاب » قسمت دوم از کتاب “زن آنگونه که باید باشد

قسمت دوم از کتاب “زن آنگونه که باید باشد

موضوع : هویت گمشده زن
اصل بحث این است که در یک زندگی سالم اسلامی ،تمنا از طرف مرد و پذیرش تمنا از طرف زن است .
در کانون خانواده هر کدام از زن و مرد وجوهی از ابعاد شخصیت خود را در راستای احیای خانواده از فردیت خارج میکنند و غرق جنبه اجتماعی خانواده مینمایند.
اگر زن و مرداز آن جهت که باید نظر به خانواده داشته باشند و جنبه فردیت خود را درمقابل خانواده نفی کنند ،این کار را نکردند عملا کارشان به مقابله با همدیگر می انجامد.
گاهی ما خودمان گم شده ایم و میخواهیم خود را پیدا کنیم ولی نمیدانیم خود گمشده ی خود را کجا پیدا کنیم در این بحث میخواهیم عرض کنیم خود گمشده ی زن درقبول تمنای همسرش پیدا میشود(چون موضوع بحث ما زن است این مثال را میزنم وگرنه مردهم همینطوراست)اگر مرد خودش را در پذیرش تمنای مرد یافت و مرد را در اداره خانواده کمک کرد در این شرایط به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کرده است.
وقتی انسان به جای خدا محور شد و “مَن”های زن و مرد به میدان آمد به جای تمنا از طرف مرد و پذیرش از جانب زن ،دو تمنا روبه روی هم قرار میگیرند و در این شرایط هیچ وقت کانون خانواده به طور واقعی شکل نمیگیرد.
شریعت میفرماید : خروج زن از خانه باید به اذن شوهرش باشد و زن هم به جهت بندگی خدا از شوهرش اجازه میگیرد نه به جهت فربه کردن “مَن”شوهر. چون هر دو براساس اصول شریعت الهی عمل میکنند و در مقابل خدا هیچ اند .
توصیه ای که دین به به زنان میکند این است که حرف همسران خود را بشنوید ولی برای خدا .وقتی روشن شد به خاطر حکم خدا حرف اورا میشنوید نه تنها “مَن”او فربه نمیشود بلکه مسئولیتش سنگینتر میشود.
پس در خانواده اگر خدا محور شد یکی تکلیفش میشود رهبری کلی خانواده برای رساندن خانواده به فضایی که اعضا در یگانگی باهمدیگر نظرها را به سوی حضرت احد بیندازند و دیگری تکلیفش میشود کمک کردن و پذیرفتن تمنای مسئول خانواده برای رسیدن خانواده به وحدت مطلوب .
وقتی هر کدام بر اساس اصول شرعی جایگاه و وظایف خود را تعریف کنند هیچ کدام منیتی ندارند.همه ی اختلافات و دوگانگی ها وقتی است که هر کدام یک “مَن”جداگانه داشته باشند.

 

درباره‌ی سردبیر خواهران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد